โกดังบางตำหรุ

โกดัง คลังสินค้า โชว์รูมให้เช่า มีให้เลือกหลากหลายขนาดตั้งแต่ 50 ตรม. จนถึง 67,200 ตรม.
ใกล้นิคมบางปู สนามบิน และวงแหวนรอบนอก

โกดังบางตำหรุ

499 ถ.ตำหรุ-บางพลี ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Floor Plan

ลำดับเลขที่ขนาดสถานะ
1499/3900 ตร.ม.×ไม่ว่าง
2499/4900 ตร.ม.×ไม่ว่าง
3499/5900 ตร.ม.×ไม่ว่าง
4499/6900 ตรม.×ไม่ว่าง
5499/71,400 ตร.ม.×ไม่ว่าง
6499/8900 ตร.ม.×ไม่ว่าง
7499/9900 ตร.ม.×ไม่ว่าง
8499/10900 ตร.ม.×ไม่ว่าง
9499/11900 ตร.ม.×ไม่ว่าง
10499/121,400 ตร.ม.×ไม่ว่าง
11499/13900 ตร.ม.×ไม่ว่าง
12499/14900 ตร.ม.ว่าง
13499/15900 ตร.ม.ว่าง
14499/16900 ตร.ม.×ไม่ว่าง
15499/171,645 ตร.ม.×ไม่ว่าง
16499/18900 ตร.ม.ว่าง
17499/19900 ตร.ม.ว่าง
18499/20900 ตร.ม.×ไม่ว่าง
19499/21900 ตร.ม.×ไม่ว่าง
20499/221,800 ตร.ม.ว่าง
21499/23900 ตร.ม.×ไม่ว่าง
22499/24900 ตร.ม.×ไม่ว่าง
23499/25900 ตร.ม.×ไม่ว่าง
24499/261,800 ตร.ม.×ไม่ว่าง
25499/271,080 ตร.ม.ว่าง
26499/28900 ตร.ม.ว่าง
27499/29900 ตร.ม.ว่าง
28499/30900 ตร.ม.ว่าง
29499/31900 ตร.ม.ว่าง
30499/321,980 ตร.ม.ว่าง
31499/332,532 ตร.ม.×ไม่ว่าง
32499/347,748 ตร.ม.×ไม่ว่าง
33499/351,235 ตร.ม.ว่าง
34499/361,526 ตร.ม.ว่าง
35499/37/1 – 38/15,022 ตร.ม.ว่าง
36499/38-376,700 ตร.ม.×ไม่ว่าง
37499/39-408,928 ตร.ม.ว่าง
38Showroom1,674 ตร.ม.ว่าง