ออฟฟิศให้เช่า อาคารอโยธยา ทาวเวอร์

ออฟฟิศสำเร็จรูปตกแต่งสำเร็จ พร้อมให้ผู้เช่าย้ายเข้าอยู่และเริ่มทำงานได้ทันที ทางเราได้จัดเตรียมระบบอินเตอร์เน็ตและสายโทรศัพท์ รวมทั้งพื้นที่สาธารณูปโภคส่วนกลาง เช่น ห้องประชุมขนาดต่าง ๆ , พื้นที่ทำงานแบบ open-space , พื้นที่ต้อนรับลูกค้า , พนักงานต้อนรับลูกค้า , ห้องแพนทรี และนั่งทานอาหาร , ฯลฯ เพื่อให้ท่านสะดวกพร้อมเริ่มทำงานได้ทันทีและประหยัดค่าใช้จ่ายในการตกแต่งออฟฟิศ

อาคารอโยธยาทาวเวอร์ A Tower

240/32 ซ.รัชดา 18 ถ. รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ลำดับเลขที่ขนาดสถานะ
1ชั้น 1 ห้อง 240/2456 ตร.ม.×ไม่ว่าง
2ชั้น 1 ห้อง 240/3162 ตร.ม.×ไม่ว่าง
3ชั้น 11 ห้อง 240/5300 ตร.ม.×ไม่ว่าง
4ชั้น 11 ห้อง 240/7300 ตรม.×ไม่ว่าง
5ชั้น 12 ห้อง 240/10300 ตร.ม.ว่าง
6ชั้น 13 ห้อง 240/12300 ตร.ม.×ไม่ว่าง
7ชั้น 13 ห้อง 240/13300 ตร.ม.×ไม่ว่าง
8ชั้น 13 ห้อง 240/15300 ตร.ม.×ไม่ว่าง
9ชั้น 14 ห้อง 240/19150 ตร.ม.ว่าง
10ชั้น 15 ห้อง 240/22300 ตร.ม.ว่าง
11ชั้น 17 ห้อง 240/28300 ตร.ม.×ไม่ว่าง
12ชั้น 17 ห้อง 240/29300 ตร.ม.×ไม่ว่าง
13ชั้น 17 ห้อง 240/30300 ตร.ม.×ไม่ว่าง
14ชั้น 17 ห้อง 240/31300 ตร.ม.ว่าง
15ชั้น 18 ห้อง 240/3250 ตร.ม.ว่าง
16ชั้น 18 ห้อง 240/32165 ตร.ม.×ไม่ว่าง
17ชั้น 18 ห้อง 240/3250 ตร.ม.×ไม่ว่าง
18ชั้น 18 ห้อง 240/3235 ตร.ม.×ไม่ว่าง
19ชั้น 18 ห้อง 240/33300 ตร.ม.×ไม่ว่าง
20ชั้น 18 ห้อง 240/34220 ตร.ม.×ไม่ว่าง
21ชั้น 18 ห้อง 240/3480 ตร.ม.ว่าง
22ชั้น 18 ห้อง 240/35300 ตร.ม.×ไม่ว่าง
23ชั้น 19 ห้อง 240/36300 ตร.ม.×ไม่ว่าง
24ชั้น 19 ห้อง 240/37120 ตร.ม.×ไม่ว่าง
25ชั้น 19 ห้อง 240/37100 ตร.ม.×ไม่ว่าง
26ชั้น 19 ห้อง 240/3780 ตร.ม.×ไม่ว่าง
27ชั้น 19 ห้อง 240/38300 ตร.ม.×ไม่ว่าง
28ชั้น 19 ห้อง 240/39300 ตร.ม.ว่าง
29ชั้น 20 ห้อง 240/41300 ตร.ม.×ไม่ว่าง
30ชั้น 23 ห้อง 240/52300 ตร.ม.×ไม่ว่าง
31ชั้น 23 ห้อง 240/53300 ตร.ม.ว่าง
32ชั้น 23 ห้อง 240/54300 ตร.ม.×ไม่ว่าง
33ชั้น 23 ห้อง 240/55300 ตร.ม.ว่าง
34ชั้น 24 ห้อง 240/56300 ตร.ม.×ไม่ว่าง
35ชั้น 24 ห้อง 240/57300 ตร.ม.ว่าง
36ชั้น 24 ห้อง 240/58300 ตร.ม.×ไม่ว่าง
37ชั้น 24 ห้อง 240/59300 ตร.ม.×ไม่ว่าง
38ชั้น 25 ห้อง 240/60200.11 ตร.ม.ว่าง
39ชั้น 25 ห้อง 240/61300 ตร.ม.ว่าง
40ชั้น 25 ห้อง 240/62300.11 ตร.ม.ว่าง
41ชั้น 25 ห้อง 240/63300 ตร.ม.×ไม่ว่าง
42ชั้น 26 ห้อง 240/64300 ตร.ม.×ไม่ว่าง
43ชั้น 26 ห้อง 240/66300 ตร.ม.×ไม่ว่าง
44ชั้น 26 ห้อง 240/67300 ตร.ม.×ไม่ว่าง
45ชั้น 27 ห้อง 240/681,240 ตร.ม.×ไม่ว่าง