service-office-a-tower

SMART OFFICE @ A TOWER ออฟฟิศสำเร็จรูปตกแต่งสำเร็จ พร้อมให้ผู้เช่าย้ายเข้าอยู่และเริ่มทำงานได้ทันที ทางเราได้จัดเตรียมระบบอินเตอร์เน็ตและสายโทรศัพท์ รวมทั้งพื้นที่สาธารณูปโภคส่วนกลาง เช่น ห้องประชุมขนาดต่าง ๆ , พื้นที่ทำงานแบบ open-space , พื้นที่ต้อนรับลูกค้า ,...

อาคารอโยธยา ทาวเวอร์

ออฟฟิศให้เช่า อาคารอโยธยา ทาวเวอร์ ออฟฟิศสำเร็จรูปตกแต่งสำเร็จ พร้อมให้ผู้เช่าย้ายเข้าอยู่และเริ่มทำงานได้ทันที ทางเราได้จัดเตรียมระบบอินเตอร์เน็ตและสายโทรศัพท์ รวมทั้งพื้นที่สาธารณูปโภคส่วนกลาง เช่น ห้องประชุมขนาดต่าง ๆ , พื้นที่ทำงานแบบ open-space ,...