อาคารอโยธยา ทาวเวอร์

ออฟฟิศให้เช่า อาคารอโยธยา ทาวเวอร์ ออฟฟิศสำเร็จรูปตกแต่งสำเร็จ พร้อมให้ผู้เช่าย้ายเข้าอยู่และเริ่มทำงานได้ทันที ทางเราได้จัดเตรียมระบบอินเตอร์เน็ตและสายโทรศัพท์ รวมทั้งพื้นที่สาธารณูปโภคส่วนกลาง เช่น ห้องประชุมขนาดต่าง ๆ , พื้นที่ทำงานแบบ open-space ,...