teparak-k-m-6-1399/33

teparak-k-m-6-1399/33 | 1399/33

สถาณะโกดัง : ไม่ว่าง

ขนาด : ไม่ว่าง

โกดังเลขที่ : 1399/33

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 39.46   เมตร สูง 4.07 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0055161046   ไฟ 15(45)A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 45654472   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5 ตัน

คลังสินค้า
ลำดับที่ รายการ ประเภท จำนวน สภาพ หมายเหตุ
1 พื้น คอนกรีต 1 ดี
2 ผนัง บล็อก 1 ดี
3 หลังคา กระเบื้อง 1 เก่า
4 ประตู เหล็ก 3 เก่า 4.91x2.9, 4.86x2.12, .91x1.90
5 เสา ปูน 14 พอใช้
6 แรมป์
7 โคมไฟ นีออน 4 พอใช้
8 หลอดไฟ นีออน 4 พอใช้
9 ตัวหมุนระบายอากาศ
10 เบรคเกอร์
11 ออฟฟิศ
12 ผนังออฟฟิศ
13 ประตูออฟฟิศ
14 หน้าต่าง
15 แอร์
16 โทรศัพท์
17 CCTV
18 ห้องน้ำ บล๊อก 1 2.13x2.24

teparak-k-m-6-1399/33 ให้เช่า

ติดต่อขอใบเสนอราคา

    โทร : 089-822-8888