teparak-k-m-6-1399/12

teparak-k-m-6-1399/12 | 1399/12

สถาณะโกดัง : ไม่ว่าง

ขนาด : ไม่ว่าง

โกดังเลขที่ : 1399/12

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 41.33   เมตร สูง 4.50 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 55167595   ไฟ 30(100)A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 52714458   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5 ตัน

คลังสินค้า
ลำดับที่ รายการ ประเภท จำนวน สภาพ หมายเหตุ
1 พื้น คอนกรีต 1 เก่า ล่อน-แตก
2 ผนัง บล๊อก เก่า แตก-ร้าว
3 หลังคา กระเบื้อง 1 เก่า แตก-รู
4 ประตู เหล็ก 2 เก่า ผุ 4.90 x 3.96, 4.70 x 1.95
5 เสา ปูน 14 เก่า
6 แรมป์
7 โคมไฟ นีอออน 4 ดี
8 หลอดไฟ นีออน 4 ดี
9 ตัวหมุนระบายอากาศ
10 เบรคเกอร์ 1 เก่า
11 ออฟฟิศ เซร่าบอร์ด 1 ดี กว้าง...9...ม ยาว...4...ม
12 ผนังออฟฟิศ เซร่าบอร์ด 1 ดี
13 ประตูออฟฟิศ กระจก-ไม้ 2 ดี
14 หน้าต่าง กระจก 3 ดี
15 แอร์ 2 ดี สร้างใหม่ บริษัททำเอง
16 โทรศัพท์ 1 ดี
17 CCTV ไม่มี
18 ห้องน้ำ กระเบื้อง 1 ดี 2 x 1.8
19 ผ้า เซร่าบอร์ด ดี

teparak-k-m-6-1399/12 ให้เช่า

ติดต่อขอใบเสนอราคา

    โทร : 089-822-8888