teparak-k-m-6-13

teparak-k-m-6-13 | 13

สถาณะโกดัง : ไม่ว่าง

ขนาด : ไม่ว่าง

โกดังเลขที่ : 13

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 42.13   เมตร สูง 4.50 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ ไม่มี   ไฟ ไม่มี เฟส   มิเตอร์น้ำ 45437530   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5 ตัน

คลังสินค้า
ลำดับที่ รายการ ประเภท จำนวน สภาพ หมายเหตุ
1 พื้น คอนกรีต 1 พอใช้
2 ผนัง อิฐบล็อก 1 พอใช้
3 หลังคา กระเบื้อง 1 ดี
4 ประตู เหล็ก 2 บาน เก่า 4.86 x 3.98, 4.86 x 2.10
5 เสา ปูน 14 ต้น พอใช้
6 แรมป์
7 โคมไฟ
8 หลอดไฟ หลอดนีออน 8 หลอด ของเดิม
9 ตัวหมุนระบายอากาศ 4 ตัว ของเดิม
10 เบรคเกอร์ ไฟ 2 เฟส 1 ตัว ของเดิม
11 ออฟฟิศ บล๊อก 1 ห้อง พอใช้ กว้าง...5...ม ยาว...12...ม
12 ผนังออฟฟิศ อิฐบล็อก 1 พอใช้
13 ประตูออฟฟิศ ประตูไม้ 1 บาน พอใช้
14 หน้าต่าง กระจก 3 ดี
15 แอร์
16 โทรศัพท์
17 CCTV
18 ห้องน้ำ อิฐบล็อก 3 พอใช้ ห้องอาบน้ำ 1 / ห้องสุขา 2

teparak-k-m-6-13 ให้เช่า

ติดต่อขอใบเสนอราคา

    โทร : 089-822-8888