เทพารักษ์ กม.6 ซอยเทพารักษ์ 68

โกดังให้เช่าราคาถูก มีหลายขนาดให้เลือก ใกล้วงแหวนรอบนอก มาตรฐานสากล โดย บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด

{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","rtl":"false"}
map
0
teparak-k-m-6-1399 | 1399

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 36.3   เมตร สูง 6.5 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0055064644   ไฟ 50(150)A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 045198389   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
1
teparak-k-m-6-1399_1 | 1399_1

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399_1

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 37.2   เมตร สูง 6.5 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ -   ไฟ - เฟส   มิเตอร์น้ำ 07324999   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
2
teparak-k-m-6-1399/2 | 1399/2

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/2

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 38   เมตร สูง 6.5 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0055064646   ไฟ 15(45)A230V1P2W เฟส   มิเตอร์น้ำ 45298411   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
3
teparak-k-m-6-1399/3 | 1399/3

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/3

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 38.5   เมตร สูง 6.5 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0055064647   ไฟ 50(150)A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 07325004   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
4
teparak-k-m-6-1399/4 | 1399/4

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/4

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 41.06   เมตร สูง 6.5 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 55064648.   ไฟ 50(150)A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 45566072   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
5
teparak-k-m-6-1399/5 | 1399/5

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/5

ขนาด กว้าง 10   เมตร ลึก 42.20   เมตร สูง 6.5 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 064649   ไฟ 30(100)A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 07325020   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
6
teparak-k-m-6-1399/6 | 1399/6

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/6

ขนาด กว้าง 10   เมตร ลึก 39   เมตร สูง 6.5 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 55162525   ไฟ 15(45)A230V1P2W เฟส   มิเตอร์น้ำ 07325038   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
8-9
teparak-k-m-6-1399/8-9 | 1399/8-9

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/8-9

ขนาด กว้าง 30   เมตร ลึก 41.6   เมตร สูง 4.50 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 95661338   ไฟ ลูกค้าขอเอง เฟส   มิเตอร์น้ำ 07325046   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
10
teparak-k-m-6-1399/10 | 1399/10

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/10

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 39.46   เมตร สูง 4.40 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ ไม่มี   ไฟ ไม่มี เฟส   มิเตอร์น้ำ 45585270   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
11
teparak-k-m-6-1399/11 | 1399/11

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/11

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 41.86   เมตร สูง 4.40 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 96378992 ลูกค้าขอเอง   ไฟ 15(45)A230V1P2W เฟส   มิเตอร์น้ำ 07325061   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
12
teparak-k-m-6-1399/12 | 1399/12

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/12

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 41.33   เมตร สูง 4.50 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 55167595   ไฟ 30(100)A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 52714458   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
13
teparak-k-m-6-13 | 13

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 13

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 42.13   เมตร สูง 4.50 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ ไม่มี   ไฟ ไม่มี เฟส   มิเตอร์น้ำ 45437530   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
14
teparak-k-m-6-1399/14 | 1399/14

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/14

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 40.80   เมตร สูง 4.30 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0055066818   ไฟ 15(45)A230V1P2W เฟส   มิเตอร์น้ำ 07325095   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
15
teparak-k-m-6-1399/15 | 1399/15

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/15

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 40   เมตร สูง 4.50 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ ไม่มี   ไฟ ไม่มี เฟส   มิเตอร์น้ำ 07325103   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
16
teparak-k-m-6-1399/16 | 1399/16

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/16

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 41.33   เมตร สูง 4.50 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 55069759   ไฟ 15(45)A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 07325111   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
17
teparak-k-m-6-1399/17 | 1399/17

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/17

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 40   เมตร สูง 4.65 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 55070597   ไฟ 30(100)A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 07325129   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
18
teparak-k-m-6-1399/18 | 1399/18

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/18

ขนาด กว้าง   เมตร ลึก   เมตร สูง เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 95876589   ไฟ 50(150)A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 74757170   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
19
teparak-k-m-6-1399/19 | 1399/19

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/19

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 41.86   เมตร สูง 4.50 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0055070598   ไฟ 15(45)A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 74729492   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
20
teparak-k-m-6-1399/20 | 1399/20

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/20

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 42.13   เมตร สูง 4.20 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0095671303   ไฟ 15(45)A230V1P2W เฟส   มิเตอร์น้ำ 07325137   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
21
teparak-k-m-6-1399/21 | 1399/21

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/21

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 42.4   เมตร สูง 4.20 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 96195270   ไฟ 1 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก

คลังสินค้า
View
22
teparak-k-m-6-1399/22 | 1399/22

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/22

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 42.93   เมตร สูง 4.37 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 95615866   ไฟ ลูกค้าขอเอง เฟส   มิเตอร์น้ำ 07325152   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
23
teparak-k-m-6-1399/23 | 1399/23

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/23

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 37.20   เมตร สูง 4.23 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 95717911   ไฟ ลูกค้าขอเอง เฟส   มิเตอร์น้ำ 52287190   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
24
teparak-k-m-6-1399/24 | 1399/24

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/24

ขนาด กว้าง 18   เมตร ลึก 19.77   เมตร สูง 8 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 95950904   ไฟ 30(100)A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 07325178   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
25
teparak-k-m-6-1399/25 | 1399/25

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/25

ขนาด กว้าง 20.70   เมตร ลึก 37.3   เมตร สูง 4.20 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 550-155474   ไฟ 30(100)A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 07325186   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
26
teparak-k-m-6-1399/26 | 1399/26

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/26

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 38.93   เมตร สูง 4.24 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0095600448   ไฟ 30(100)A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 07325194   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
28
teparak-k-m-6-1399/27-28 | 1399/27-28

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/27-28

ขนาด กว้าง 30   เมตร ลึก 39.86   เมตร สูง 4.49 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 95598387   ไฟ ลูกค้าขอเอง เฟส   มิเตอร์น้ำ 45713062   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
29
teparak-k-m-6-1399/29 | 1399/29

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/29

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 41.33   เมตร สูง 4.30 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0095797003   ไฟ 15(45)A230V1P2W เฟส   มิเตอร์น้ำ 45713070   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
30
teparak-k-m-6-1399/30 | 1399/30

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/30

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 41.06   เมตร สูง 4.40 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 95939609   ไฟ 15(45)A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 07325202   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
31
teparak-k-m-6-1399/31 | 1399/31

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/31

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 39.73   เมตร สูง 4.35 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0055072105   ไฟ 50(150)A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 74750845   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
32
teparak-k-m-6-1399/32 | 1399/32

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/32

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 39.2   เมตร สูง 3.42 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0055180965   ไฟ 15(45)A230V1P2W เฟส   มิเตอร์น้ำ 07325210   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
33
teparak-k-m-6-1399/33 | 1399/33

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/33

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 39.46   เมตร สูง 4.07 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0055161046   ไฟ 15(45)A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 45654472   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
34
teparak-k-m-6-1399/34-35 | 1399/34-35

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/34-35

ขนาด กว้าง 30   เมตร ลึก 40.66   เมตร สูง 4.20 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0095692673   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 07325236   พื้นที่รับน้ำหนัก

คลังสินค้า
View
36
teparak-k-m-6-1399/36 | 1399/36

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/36

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 27.20   เมตร สูง 5.21 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 55075357   ไฟ 30(100)A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 07325244   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
38
teparak-k-m-6-1399/37-38 | 1399/37-38

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/37-38

ขนาด กว้าง 30   เมตร ลึก 28.66   เมตร สูง 4.00 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 55075354   ไฟ 50(150)A 230/400V3P เฟส   มิเตอร์น้ำ 07325251   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

View
40
teparak-k-m-6-1399/39-40 | 1399/39-40

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/39-40

ขนาด กว้าง 26   เมตร ลึก 30.46   เมตร สูง 3.62 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 55075353   ไฟ 30(100)A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 07325269.   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
42
teparak-k-m-6-1399/41-42 | 1399/41-42

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/41-42

ขนาด กว้าง 26   เมตร ลึก 32   เมตร สูง 4.07 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0055075355   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 07325277   พื้นที่รับน้ำหนัก 1

คลังสินค้า
View
44
teparak-k-m-6-1399/43-44 | 1399/43-44

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/43-44

ขนาด กว้าง 26   เมตร ลึก 30.15   เมตร สูง 5.09 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 55075356   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 07324940   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
46
teparak-k-m-6-45-46 | 45-46

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 45-46

ขนาด กว้าง 26   เมตร ลึก 30.15   เมตร สูง 4.84 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 95865527, 55070882   ไฟ 30(100)A230/400V3P4W,15(45) A230V1P2W เฟส   มิเตอร์น้ำ 07324957, 52764503   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
47
teparak-k-m-6-1399/47 | 1399/47

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/47

ขนาด กว้าง 13   เมตร ลึก 29.84   เมตร สูง 4.30 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 55070881   ไฟ 50(150)A230V1P2W เฟส   มิเตอร์น้ำ 07324965   พื้นที่รับน้ำหนัก

คลังสินค้า
View
48
teparak-k-m-6-1399/48 | 1399/48

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/48

ขนาด กว้าง 20   เมตร ลึก 33.20   เมตร สูง 4.00 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 55070883   ไฟ 15(45)A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 07324973   พื้นที่รับน้ำหนัก

คลังสินค้า
View
49
teparak-k-m-6-1399/49 | 1399/49

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/49

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 33.33   เมตร สูง 4.50 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0055080906   ไฟ 15(45)A230V1P2W เฟส   มิเตอร์น้ำ 07324981   พื้นที่รับน้ำหนัก 1

คลังสินค้า
View
50
teparak-k-m-6-1399/50 | 1399/50

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/50

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 36.8   เมตร สูง 4.89 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0055113491   ไฟ 1 เฟส   มิเตอร์น้ำ 52221835   พื้นที่รับน้ำหนัก

คลังสินค้า
View
52
teparak-k-m-6-1399/51-52 | 1399/51-52

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/51-52

ขนาด กว้าง 28   เมตร ลึก 29.42   เมตร สูง 5.06 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0055075599   ไฟ 30(100)A230V1P2W เฟส   มิเตอร์น้ำ 45141280   พื้นที่รับน้ำหนัก

คลังสินค้า
View
53
teparak-k-m-6-1399/53 | 1399/53

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/53

ขนาด กว้าง 14   เมตร ลึก 29.43   เมตร สูง 4.70 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 95362276   ไฟ 50(150)A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 45141298   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
54
teparak-k-m-6-1399/54 | 1399/54

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/54

ขนาด กว้าง 14   เมตร ลึก 29.43   เมตร สูง 4.17 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 55080907   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 45298419   พื้นที่รับน้ำหนัก

คลังสินค้า
View
55
teparak-k-m-6-1399/55 | 1399/55

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/55

ขนาด กว้าง 14   เมตร ลึก 29.43   เมตร สูง 4.66 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0055080908   ไฟ 15(45)A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 45141306   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
73
teparak-k-m-6-1399/72 - 73 | 1399/72 - 73

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1399/72 - 73

ขนาด กว้าง 30   เมตร ลึก 17.73   เมตร สูง 4.14 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 55084910   ไฟ 200 A230/400V3P4W เฟส   มิเตอร์น้ำ 45373040   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
ลำดับ เลขที่ ขนาด สถานะ
1 1399-1399/1 1103 ตร.ม.
ไม่ว่าง
2 1399/2 570 ตร.ม.
ไม่ว่าง
3 1399/3 578 ตร.ม.
ไม่ว่าง
4 1399/4 628 ตร.ม.
ไม่ว่าง
5 1399/05 424 ตร.ม.
ไม่ว่าง
6 1399/06 390 ตร.ม.
ว่าง
7 1399/8-9 1248 ตร.ม.
ไม่ว่าง
8 1399/10 592 ตร.ม.
ว่าง
9 1399/11 628 ตร.ม.
ไม่ว่าง
10 1399/12 620 ตร.ม.
ไม่ว่าง
11 1399/13 632 ตร.ม.
ไม่ว่าง
12 1399/14 612 ตร.ม.
ไม่ว่าง
13 1399/15 600 ตร.ม.
ไม่ว่าง
14 1399/16 620 ตร.ม.
ไม่ว่าง
15 1399/17 600 ตร.ม.
ไม่ว่าง
16 1399/18 620 ตร.ม.
ไม่ว่าง
17 1399/19 628 ตร.ม.
ไม่ว่าง
18 1399/20 632 ตร.ม.
ว่าง
19 1399/21 636 ตร.ม.
ว่าง
20 1399/22 644 ตร.ม.
ไม่ว่าง
21 1399/23 558 ตร.ม.
ไม่ว่าง
22 1399/24 356 ตร.ม.
ไม่ว่าง
23 1399/25 772 ตร.ม.
ว่าง
24 1399/26 584 ตร.ม.
ว่าง
25 1399/27-28 1196 ตร.ม.
ไม่ว่าง
26 1399/29 620 ตร.ม.
ไม่ว่าง
27 1399/30 616 ตร.ม.
ไม่ว่าง
28 1399/31 596 ตร.ม.
ไม่ว่าง
29 1399/32 588 ตร.ม.
ไม่ว่าง
30 1399/33 592 ตร.ม.
ไม่ว่าง
31 1399/34 604 ตร.ม.
ว่าง
32 1399/35 616 ตร.ม.
ว่าง
33 1399/36 408 ตร.ม.
ไม่ว่าง
34 1399/37-38 860 ตร.ม.
ไม่ว่าง
35 1399/39-40 792 ตร.ม.
ไม่ว่าง
36 1399/41-42 832 ตร.ม.
ว่าง
37 1399/43-44 784 ตร.ม.
ไม่ว่าง
38 1399/45 392 ตร.ม.
ไม่ว่าง
39 1399/46 392 ตร.ม.
ไม่ว่าง
40 1399/47 388 ตร.ม.
ไม่ว่าง
41 1399/48 664 ตร.ม.
ไม่ว่าง
42 1399/49 500 ตร.ม.
ไม่ว่าง
43 1399/50 552 ตร.ม.
ไม่ว่าง
44 1399/51-52 824 ตร.ม.
ว่าง
45 1399/53 412 ตร.ม.
ไม่ว่าง
46 1399/54 412 ตร.ม.
ไม่ว่าง
47 1399/55 412 ตร.ม.
ว่าง
48 1399/72-73 832 ตร.ม.
ไม่ว่าง

เทพารักษ์ กม.6 ซอยเทพารักษ์ 68 ให้เช่า

1399/64-73 ซ. มหามงกุฎ ถ. เทพารักษ์ ต. เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อขอใบเสนอราคา

    โทร : 089-822-8888