โกดังรังสิต

โกดังให้เช่า ใกล้วงแหวน ใกล้นิคมนวนคร อยู่เส้นพหลโยธิน กม 47 ทางออกไปภาคเหนือ ภาคอีสาน มีหลายขนาด และหลายรูปแบบ ทั้งยกพื้น ไม่ยกพื้น.

{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","rtl":"false"}
map
Rangsit104 | 104

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 104

ขนาด กว้าง 18   เมตร ลึก 42   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 020001034382   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 11600   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5

View
Rangsit104-1 | 104/1

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 104/1

ขนาด กว้าง 18   เมตร ลึก 42   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 020001034383   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 11600101441   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5

View
Rangsit104-2 | 104/2

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 104/2

ขนาด กว้าง 18   เมตร ลึก 42   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 020001034384   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 11600101450   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5

View
Rangsit104-3 | 104/3

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 104/3

ขนาด กว้าง 18   เมตร ลึก 42   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 020001034385   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 11600101469   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5

View
Rangsit104-4 | 104/4

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 104/4

ขนาด กว้าง 18   เมตร ลึก 42   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 020001034388   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 11600101478   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5

View
Rangsit104-5 | 104/5

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 104/5

ขนาด กว้าง 18   เมตร ลึก 42   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 020001034390   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 11600101487   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5

View
Rangsit104-6 | 104/6

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 104/6

ขนาด กว้าง 18   เมตร ลึก 42   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 020001034393   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 11600101498   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5

View
Rangsit104-7 | 104/7

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 104/7

ขนาด กว้าง 18   เมตร ลึก 42   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 020001034395   ไฟ 2 เฟส เฟส   มิเตอร์น้ำ 1160010150   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5 ตัน

View
Rangsit104-8 | 104/8

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 104/8

ขนาด กว้าง 18   เมตร ลึก 42   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 020001034397   ไฟ 2เฟส เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5

View
Rangsit104-9 | 104/9

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 104/9

ขนาด กว้าง 18   เมตร ลึก 42   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 020001034399   ไฟ 2เฟส เฟส   มิเตอร์น้ำ 11600101526   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5ตัน

View
Rangsit104-10 | 104/10

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 104/10

ขนาด กว้าง 18   เมตร ลึก 42   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 020001034401   ไฟ 2เฟส เฟส   มิเตอร์น้ำ 11600101535   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5

View
Rangsit104-13 | 104/13

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 104/13

ขนาด กว้าง 18   เมตร ลึก 36   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 020001034377   ไฟ 2เฟส เฟส   มิเตอร์น้ำ 11600116087   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5

View
Rangsit66-1-2 | 66/1-2

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 66/1-2

ขนาด กว้าง 42   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 020001225338   ไฟ 2เฟส เฟส   มิเตอร์น้ำ 11600117073   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5ตัน

View
Rangsit123-0-1 | 123/0-1

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 123/0-1

ขนาด กว้าง 48   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 020001034420   ไฟ 2เฟส เฟส   มิเตอร์น้ำ 11600108455   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5

View
Rangsit123-2 | 123/2

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 123/2

ขนาด กว้าง 24   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 020001034412   ไฟ 2เฟส เฟส   มิเตอร์น้ำ 11600108464   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5ตัน

View
Rangsit123-3-4 | 123/3-4

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 123/3-4

ขนาด กว้าง 48   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 020001034414   ไฟ 2เฟส เฟส   มิเตอร์น้ำ 11600108482   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5ตัน

View
Rangsit123-5-6 | 123/5-6

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 123/5-6

ขนาด กว้าง 48   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 020001034421   ไฟ 2เฟส เฟส   มิเตอร์น้ำ 11600123838   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5

View
Rangsit123-7-8-9 | 123/7-9

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 123/7-9

ขนาด กว้าง 72   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 020001034418   ไฟ 3เฟส เฟส   มิเตอร์น้ำ 16600108491   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5ตัน

View
Rangsit121-1-2-3 | 121/1-3

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 121/1-3

ขนาด กว้าง 72   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 15แอมป์2สาย เฟส   มิเตอร์น้ำ 11600117082   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5

View
Rangsit121-4 | 121/4

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 121/4

ขนาด กว้าง 24   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5

View
Rangsit121-5 | 121/5

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 121/5

ขนาด กว้าง 24   เมตร ลึก 36   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0200018831803   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 11600117091   พื้นที่รับน้ำหนัก

View
Rangsit121-6 | 121/6

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 121/6

ขนาด กว้าง 42   เมตร ลึก 36   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 11600117103   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5

View
Rangsit48-43-45 | 48/43-45

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 48/43-45

ขนาด กว้าง 98   เมตร ลึก 36   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 11600143618-11600143609   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5

View
Rangsit48-46 | 48/46

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 48/46

ขนาด กว้าง 18   เมตร ลึก 36   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 020001034494   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 11600141823   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5

View
Rangsit48-48-49 | 48/48-49

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 48/48-49

ขนาด กว้าง 48   เมตร ลึก 32   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 020001034444   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 11600143476   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5

View
Rangsit48-50-51-52-53 | 48/50-53

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 48/50-53

ขนาด กว้าง 72   เมตร ลึก 32   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 020001034438   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 11600143627   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5ตัน

View
Rangsit48-69-70 | 48/69-70

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 48/69-70

ขนาด กว้าง 36   เมตร ลึก 35   เมตร สูง 10 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 020001034474   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 12520257109-1252027118   พื้นที่รับน้ำหนัก 2.5 ตัน

View
ลำดับ เลขที่ ขนาด สถานะ
1 104 648 ตร.ม.
ไม่ว่าง
2 104/1 666 ตร.ม.
ว่าง
3 104/2 702 ตร.ม.
ว่าง
4 104/3 702 ตร.ม.
ไม่ว่าง
5 104/4 756 ตร.ม.
ไม่ว่าง
6 104/5 756 ตร.ม.
ไม่ว่าง
7 104/6 756 ตร.ม.
ว่าง
8 104/7 756 ตร.ม.
ว่าง
9 104/8 756 ตร.ม.
ไม่ว่าง
10 104/9 756 ตร.ม.
ว่าง
11 104/10 756 ตร.ม.
ว่าง
12 104/13 640 ตร.ม.
ไม่ว่าง
13 66/1-2 1050 ตร.ม.
ไม่ว่าง
14 123 720 ตร.ม.
ไม่ว่าง
15 123/1 720 ตร.ม.
ไม่ว่าง
16 123/2 720 ตร.ม.
ไม่ว่าง
17 123/3-4 1440 ตร.ม.
ว่าง
18 123/5-6 1440 ตร.ม.
ว่าง
19 123/7-9 2160 ตร.ม.
ว่าง
20 121/1-3 2232 ตร.ม.
ไม่ว่าง
21 121/4 744 ตร.ม.
ไม่ว่าง
22 121/5 720 ตร.ม.
ไม่ว่าง
23 121/6 1326 ตร.ม.
ไม่ว่าง
24 48/24 1140 ตร.ม.
ไม่ว่าง
25 48/41-42 1240 ตร.ม.
ไม่ว่าง
26 48/43-45 3471 ตร.ม.
ไม่ว่าง
27 48/46 681 ตร.ม.
ไม่ว่าง
28 48/48-49 1488 ตร.ม.
ไม่ว่าง
29 48/50-53 2140 ตร.ม.
ไม่ว่าง
30 48/69-70 1177 ตร.ม.
ว่าง

โกดังรังสิต ให้เช่า

Paholyothin Km.47, Klong Nung Subdistrict, Klongluang District, Pathumthani

ติดต่อขอใบเสนอราคา

    โทร : 089-822-8888