โกดังกิ่งแก้ว

โกดังให้เช่า ทำเลดี ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ใกล้บางนา ใกล้วงแหวนรอบนอก ใกล้ทางด่วน มีหลายขนาดให้เลือก

{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","rtl":"false"}
map
3
kingkaew-1/3 | โกดังเลขที่ : 1/3

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : โกดังเลขที่ : 1/3

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 28.50   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 1858   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0512   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
5
kingkaew-1/5 | 1/5

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/5

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 28.50   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 25873   ไฟ 2 และ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0048   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
ึ7
kingkaew-1/7 | 1/7

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/7

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 28.50   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 7721   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0031   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
9
kingkaew-1/9 | 1/9

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/9

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 28.50   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 1902   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0071   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
10
kingkaew-1/10 | 1/10

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/10

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 27.50   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 5968   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0062   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
11
kingkaew-1/11 | 1/11

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/11

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 28.50   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 19254   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 1667   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
12
kingkaew-1/12 | 1/12

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/12

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 27.50   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0433   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0127   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
13
kingkaew-1/13 | 1/13

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/13

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 28.50   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 2899   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0331   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
14
kingkaew-1/14 | 1/14

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/14

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 27.50   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 76557   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 3143   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
15
kingkaew-1/15 | 1/15

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/15

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 28.50   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 2661   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 4059   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
16
kingkaew-1/16 | 1/16

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/16

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 27.50   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 51985   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 1703   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
17
kingkaew-1/17 | 1/17

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/17

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 28.50   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 1308   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0495   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
19
kingkaew-1/19 | 1/19

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/19

ขนาด กว้าง 17.50   เมตร ลึก 28.50   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 3153   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0907   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
20
kingkaew-1/20 | 1/20

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/20

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 27.50   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 19936   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 2115   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
21
kingkaew-1/21 | 1/21

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/21

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 34054   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0546   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
22
kingkaew-1/22 | 1/22

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/22

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 31.50   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 5416   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0486   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
23
kingkaew-1/23 | 1/23

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/23

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 1566   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0376   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
24
kingkaew-1/24 | 1/24

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/24

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 30.20   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0580   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0266   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
25
kingkaew-1/25 | 1/25

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/25

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 4540   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 1296   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
26
kingkaew-1/26 | 1/26

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/26

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 31.50   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 11522   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 2205   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
27
kingkaew-1/27 | 1/27

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/27

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0017   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0083   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
28
kingkaew-1/28 | 1/28

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/28

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 30.46   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 65886   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0983   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
29
kingkaew-1/29 | 1/29

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/29

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0552   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0435   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
30
kingkaew-1/30 | 1/30

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/30

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 30.70   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 34758   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 1752   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
31
kingkaew-1/31 | 1/31

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/31

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 3002   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0083   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
32
kingkaew-1/32 | 1/32

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/32

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 31.60   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0623   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0164   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
33
kingkaew-1/33 | 1/33

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/33

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0762   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 6344   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
34
kingkaew-1/34 | 1/34

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/34

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 31.60   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 77562   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0028   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

View
35
kingkaew-1/35 | 1/35

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/35

ขนาด กว้าง 19   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 3434   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0179   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
36
kingkaew-1/36 | 1/36

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/36

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 33.13   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 4778   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0180   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
37
kingkaew-1/37 | 1/37

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/37

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 32.40   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ ตัดฝากมิเตอร์กับการไฟฟ้า   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0382   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
38
kingkaew-1/38 | 1/38

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/38

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 32.40   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 24737   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 4245   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
39
kingkaew-1/39 | 1/39

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/39

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 32.40   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 179993   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 3255   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
40
kingkaew-1/40 | 1/40

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/40

ขนาด กว้าง 15   เมตร ลึก 32.40   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 80124   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 2203   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
41
kingkaew-1/41 | 1/41

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/41

ขนาด กว้าง 15.0   เมตร ลึก 32.40   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 50473   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0599   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
42
kingkaew-1/42 | 1/42

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/42

ขนาด กว้าง 15.0   เมตร ลึก 32.40   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 4071   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0218   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
43
kingkaew-1/43 | 1/43

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/43

ขนาด กว้าง 15.0   เมตร ลึก 32.40   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 7402   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 1204   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
44
kingkaew-1/44 | 1/44

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/44

ขนาด กว้าง 15.0   เมตร ลึก 32.40   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 3154   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0360   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
45
kingkaew-1/45 | 1/45

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/45

ขนาด กว้าง 15.0   เมตร ลึก 32.40   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 4507   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0483   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
46
kingkaew-1/46 | 1/46

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/46

ขนาด กว้าง 15.0   เมตร ลึก 32.40   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 20763   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 5653   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
47
kingkaew-1/47 | 1/47

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/47

ขนาด กว้าง 15.70   เมตร ลึก 32.40   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0695   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0246   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
48
kingkaew-1/48 | 1/48

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/48

ขนาด กว้าง หน้า 15.0 หลัง 18.38   เมตร ลึก 32.40   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0526   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 1163   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
49
kingkaew-1/49 | 1/49

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/49

ขนาด กว้าง 17.30   เมตร ลึก 29   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 0046   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0370   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
50
kingkaew-1/50 | 1/50

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/50

ขนาด กว้าง 25   เมตร ลึก 30.60   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 012581   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 3723   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
56
kingkaew-1/56 | 1/56

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/56

ขนาด กว้าง 18   เมตร ลึก 23   เมตร สูง 6 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 2 เฟส   มิเตอร์น้ำ 0126   พื้นที่รับน้ำหนัก 1.5

คลังสินค้า
View
51
kingkaew Showroom-1/51 | 1/51

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/51

ขนาด กว้าง   เมตร ลึก   เมตร สูง เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก

View
52
kingkaew Showroom-1/52 | 1/52

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/52

ขนาด กว้าง   เมตร ลึก   เมตร สูง เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก

View
53
kingkaew Showroom-1/53 | 1/53

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/53

ขนาด กว้าง   เมตร ลึก   เมตร สูง เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก

View
54
kingkaew Showroom-1/54 | 1/54

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 1/54

ขนาด กว้าง   เมตร ลึก   เมตร สูง เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก

View
ลำดับ เลขที่ ขนาด สถานะ
1 1/3 428 ตร.ม.
ว่าง
2 1/4 413 ตร.ม.
ไม่ว่าง
3 1/5 428 ตร.ม.
ว่าง
4 1/6 413 ตร.ม.
ไม่ว่าง
5 1/7 428 ตร.ม.
ไม่ว่าง
6 1/8 413 ตร.ม.
ไม่ว่าง
7 1/9 428 ตร.ม.
ไม่ว่าง
8 1/10 413 ตร.ม.
ไม่ว่าง
9 1/11 428 ตร.ม.
ไม่ว่าง
10 1/12 413 ตร.ม.
ไม่ว่าง
11 1/13 428 ตร.ม.
ไม่ว่าง
12 1/14 413 ตร.ม.
ไม่ว่าง
13 1/15 428 ตร.ม.
ไม่ว่าง
14 1/16 413 ตร.ม.
ไม่ว่าง
15 1/17 428 ตร.ม.
ไม่ว่าง
16 1/18 413 ตร.ม.
ไม่ว่าง
17 1/19 499 ตร.ม.
ไม่ว่าง
18 1/20 413 ตร.ม.
ไม่ว่าง
19 1/21 450 ตร.ม.
ไม่ว่าง
20 1/22 462 ตร.ม.
ไม่ว่าง
21 1/23 450 ตร.ม.
ไม่ว่าง
22 1/24 452 ตร.ม.
ไม่ว่าง
23 1/25 450 ตร.ม.
ไม่ว่าง
24 1/26 454 ตร.ม.
ว่าง
25 1/27 450 ตร.ม.
ไม่ว่าง
26 1/28 457 ตร.ม.
ไม่ว่าง
27 1/29 450 ตร.ม.
ไม่ว่าง
28 1/30 460 ตร.ม.
ไม่ว่าง
29 1/31 450 ตร.ม.
ไม่ว่าง
30 1/32 462 ตร.ม.
ไม่ว่าง
31 1/33 450 ตร.ม.
ว่าง
32 1/34 475 ตร.ม.
ว่าง
33 1/35 570 ตร.ม.
ไม่ว่าง
34 1/36 497 ตร.ม.
ว่าง
35 1/37 486 ตร.ม.
ไม่ว่าง
36 1/38 486 ตร.ม.
ว่าง
37 1/39 486 ตร.ม.
ไม่ว่าง
38 1/40 486 ตร.ม.
ไม่ว่าง
39 1/41 486 ตร.ม.
ว่าง
40 1/42 486 ตร.ม.
ไม่ว่าง
41 1/43 486 ตร.ม.
ไม่ว่าง
42 1/44 486 ตร.ม.
ไม่ว่าง
43 1/45 486 ตร.ม.
ไม่ว่าง
44 1/46 486 ตร.ม.
ว่าง
45 1/47 461 ตร.ม.
ว่าง
46 1/48 553 ตร.ม.
ไม่ว่าง
47 1/49 502 ตร.ม.
ไม่ว่าง
48 1/50 763 ตร.ม.
ว่าง
49 1/56 414 ตร.ม.
ไม่ว่าง
50 โชว์รูม1/51-2 480 ตร.ม.
ว่าง
51 โชว์รูม 1/53 240 ตร.ม.
ไม่ว่าง
52 โชว์รูม 1/54 285 ตร.ม.
ไม่ว่าง

โกดังกิ่งแก้ว ให้เช่า

1/2 Moo 3, Rachatewa Subdistrict, Bangplee District, Samutprakarn 10540

ติดต่อขอใบเสนอราคา

โทร : 089-822-8888