โกดังบางตำหรุ

โกดัง คลังสินค้า โชว์รูมให้เช่า มีขนาดตั้งแต่ 50 ตรม จนถึง 67200 ตรม ใกล้นิคมบางปู สนามบิน วงแหวนรอบนอก

{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","rtl":"false"}
map
bangtamru 499-3 | 499/3

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/3

ขนาด กว้าง 30   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 7 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก

View
bangtamru 499-4 | 499/4

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/4

ขนาด กว้าง 30   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 7 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 1 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก

View
bangtamru 499-5 | 499/5

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/5

ขนาด กว้าง 30   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 7 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 1 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก

View
bangtamru 499-6 | 499/6

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/6

ขนาด กว้าง 30   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 7 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 1 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-7 | 499/7

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/7

ขนาด กว้าง 48   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 7 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 1 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-8 | 499/8

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/8

ขนาด กว้าง 30   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 7 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 1 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-9 | 499/9

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/9

ขนาด กว้าง 30   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 7 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-10 | 499/10

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/10

ขนาด กว้าง 30   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 7 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 1 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-11 | 499/11

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/11

ขนาด กว้าง 30   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 7 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 1 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-12 | 499/12

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/12

ขนาด กว้าง 48   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 7 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 1 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-14 | 499/14

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/14

ขนาด กว้าง 30   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 7 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-15 | 499/15

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/15

ขนาด กว้าง 30   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 7 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก

View
bangtamru 499-16 | 499/16

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/16

ขนาด กว้าง 30   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 7 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-17 | 499/17

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/17

ขนาด กว้าง 30 เมตร   เมตร ลึก 30 เมตร   เมตร สูง 7 เมตร เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-18 | 499/18

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/18

ขนาด กว้าง   เมตร ลึก   เมตร สูง 7 เมตร เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-19 | 499/19-22

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/19-22

ขนาด กว้าง 150   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 7 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-23 | 499/23

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/23

ขนาด กว้าง 30   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 7 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-24 | 499/24

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/24

ขนาด กว้าง 30 เมตร   เมตร ลึก 30 เมตร   เมตร สูง 7 เมตร เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-25 | 499/25

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/25

ขนาด กว้าง 30 เมตร   เมตร ลึก 30 เมตร   เมตร สูง 7 เมตร เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-26 | 499/26

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/26

ขนาด กว้าง 30 เมตร   เมตร ลึก 30 เมตร   เมตร สูง 7 เมตร เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-27 | 499/27

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/27

ขนาด กว้าง 36   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 7 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ 50A   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-27-2 | 499/27

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/27

ขนาด กว้าง   เมตร ลึก   เมตร สูง เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-28 | 499/28

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/28

ขนาด กว้าง 30 เมตร   เมตร ลึก 30 เมตร   เมตร สูง 7 เมตร เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-29 | 499/29

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/29

ขนาด กว้าง 30   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 7 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-30 | 499/30

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/30

ขนาด กว้าง 30 เมตร   เมตร ลึก 30 เมตร   เมตร สูง 7 เมตร เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-31 | 499/31

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/31

ขนาด กว้าง 30 เมตร   เมตร ลึก 30 เมตร   เมตร สูง 7 เมตร เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-32 | 499/32

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/32

ขนาด กว้าง 66 เมตร   เมตร ลึก 30 เมตร   เมตร สูง 10 เมตร เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-33 | 499/33

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/33

ขนาด กว้าง 48 เมตร   เมตร ลึก 60 เมตร   เมตร สูง 7 เมตร เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-37 | 499/37

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/37

ขนาด กว้าง 126 เมตร   เมตร ลึก 45 เมตร   เมตร สูง 8 เมตร เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-38 | 499/38

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/38

ขนาด กว้าง 126 เมตร   เมตร ลึก 45 เมตร   เมตร สูง 8 เมตร เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-39 | 499/38

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/38

ขนาด กว้าง 96   เมตร ลึก 45   เมตร สูง 8 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก

View
bangtamru 499-40 | 499/40

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/40

ขนาด กว้าง 96   เมตร ลึก 45   เมตร สูง 8 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-13 | 499/13

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/13

ขนาด กว้าง 30   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 7 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-20 | 499/20

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/20

ขนาด กว้าง 30   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 7 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-21 | 499/21

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/21

ขนาด กว้าง 30   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 7 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-22 | 499/22

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/22

ขนาด กว้าง 60   เมตร ลึก 30   เมตร สูง 7 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-34 | 499/34

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/34

ขนาด กว้าง 108   เมตร ลึก 60 -90   เมตร สูง 7 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-35 | bangtamru-499-35

สถาณะ : ไม่ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : bangtamru-499-35

ขนาด กว้าง   เมตร ลึก   เมตร สูง เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-36 | 499/36

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/36

ขนาด กว้าง 54 เมตร   เมตร ลึก ด้านขวา 36 เมตร ด้านซ้าย 20เมตร   เมตร สูง 7 เมตร เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 1 เฟส   มิเตอร์น้ำ   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
bangtamru 499-37-1,38-1 | 499/37-1

สถาณะ : ว่าง

พื้นที่ :

โกดังเลขที่ : 499/37-1

ขนาด กว้าง 54   เมตร ลึก 93   เมตร สูง 8 เมตร

เลขที่มิเตอร์ไฟ   ไฟ 3 เฟส   มิเตอร์น้ำ 1   พื้นที่รับน้ำหนัก 3

View
ลำดับ เลขที่ ขนาด สถานะ
1 499/3 900 ตร.ม.
ไม่ว่าง
2 499/4 900 ตร.ม.
ไม่ว่าง
3 499/5 900 ตร.ม.
ไม่ว่าง
4 499/6 900 ตร.ม.
ไม่ว่าง
5 499/7 1,400 ตร.ม.
ไม่ว่าง
6 499/8 900 ตร.ม.
ไม่ว่าง
7 499/9 900 ตร.ม.
ไม่ว่าง
8 499/10 900 ตร.ม.
ไม่ว่าง
9 499/11 900 ตร.ม.
ไม่ว่าง
10 499/12 1,400 ตร.ม.
ไม่ว่าง
11 499/13 900 ตร.ม.
ไม่ว่าง
12 499/14 900 ตร.ม.
ไม่ว่าง
13 499/15 900 ตร.ม.
ไม่ว่าง
14 499/16 900 ตร.ม.
ไม่ว่าง
15 499/17 1,645 ตร.ม.
ไม่ว่าง
16 499/18 900 ตร.ม.
ไม่ว่าง
17 499/19 900 ตร.ม.
ไม่ว่าง
18 499/20 900 ตร.ม.
ไม่ว่าง
19 499/21 900 ตร.ม.
ไม่ว่าง
20 499/22 1,800 ตร.ม.
ไม่ว่าง
21 499/23 900 ตร.ม.
ว่าง
22 499/24 900 ตร.ม.
ว่าง
23 499/25 900 ตร.ม.
ไม่ว่าง
24 499/26 1,800 ตร.ม.
ไม่ว่าง
25 499/27 1,080 ตร.ม.
ว่าง
26 499/28 900 ตร.ม.
ว่าง
27 499/29 900 ตร.ม.
ว่าง
28 499/30 900 ตร.ม.
ไม่ว่าง
29 499/31 900 ตร.ม.
ไม่ว่าง
30 499/32 1,980 ตร.ม.
ไม่ว่าง
31 499/33 2,532 ตร.ม.
ว่าง
32 499/34 7,748 ตร.ม.
ว่าง
33 499/35 1,235 ตร.ม.
ไม่ว่าง
34 499/36 1,526 ตร.ม.
ว่าง
35 499/37/1 - 38/1 5,022 ตร.ม.
ว่าง
36 499/38-37 6,700 ตร.ม.
ไม่ว่าง
37 499/39-40 8,928 ตร.ม.
ไม่ว่าง
38 Showroom 1,674 ตร.ม.
ไม่ว่าง

โกดังบางตำหรุ ให้เช่า

499 ถนน ตำหรุ-บางพลี ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ติดต่อขอใบเสนอราคา

    โทร : 089-822-8888