บางนาเรสซิเด้นซ์

{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","rtl":"false"}
ลำดับ เลขที่ ขนาด สถานะ
1 324/6 45.29 ตร.ม.
ว่าง
2 324/7 45.29 ตร.ม.
ว่าง
3 324/12 65.48 ตร.ม.
ว่าง
4 324/13 65.48 ตร.ม.
ว่าง
5 324/14 65.48 ตร.ม.
ว่าง
6 324/15 69.07 ตร.ม.
ว่าง
7 324/16 69.07 ตร.ม.
ว่าง
8 324/18 325.49 ตร.ม.
ว่าง
9 324/30 87.65 ตร.ม.
ว่าง
10 324/31 60.45 ตร.ม.
ว่าง
11 324/32 60.45 ตร.ม.
ว่าง
12 324/33 63.17 ตร.ม.
ว่าง
13 324/34 52.28 ตร.ม.
ว่าง

บางนาเรสซิเด้นซ์ ให้เช่า

ติดต่อขอใบเสนอราคา

    โทร : 089-822-8888

    map